Poklona Tondlovu jazyku (krátce)

Občas mám dojem, že ho nečtu kvůli znalostnímu obohacení, ale jenom tak, pro potěšení. Zacituji…

Současná kybernetická a výpočetní technika a jejich periferní zařízení poskytují vybavení pro zpracování a výstupní zobrazení velkého množství dat. Rychlost, s jakou jsou taková zařízení schopna poskytovat uživateli velká množství dat, je velkým přínosem a data jsou úplná a zobrazená s přesností, ale provoz často nezahrnuje zařízení k rychlé orientaci a výběru dat, která jsou relevantní pro daný problém řízení nebo rozhodování nebo pro jasné objasnění, jak jsou jednotlivé datové soubory propojeny. Při pokusech vyřešit tyto obtíže a léčky moderního ukládání, vyhledávání a zpracování dat se v teoretické a aplikované kybernetice vyvinulo mnoho trendů, včetně zvláště následujících: […]

Toť enegický začátek jedné z kapitol. Ladislav Tondl, úplný a přesný – jak jinak. Slova dělají čest svému sdělení. Jak jinak – byla by hanba, kdyby ne.

Ve vědě však nechápeme empirické predikáty a věty o pozorování jako něco, co přiřazujeme k stavům pozorovatele, ať již jde o introspektivně dostupné stavy vědomí nebo pro jiného pozorovatele dostupné chování. Empirické vědy a přírodní vědy zvláště živelně lpí na objektivní nebo lépe materialistické interpretaci empirismu. Tato interpretace ovšem nevylučuje pozorovatele a nemůže ani pominout nebo bagatelizovat jeho úlohu a význam smyslové, experimentální či teoretické výbavy, s kterou přistupuje k empirické činnosti, tj. k pozorování, měření, apod.

Ladislav Tondl: Problémy sémantiky, 2006, první české vydání 1966. Boží.


Komentáře

RSS kanál komentářů

Zatím bez komentáře.

Přidat komentář

Nápověda ke psaní komentářů

Zde formátuje Texy!

  • *zvýraznění*
  • **silné zvýraznění**
  • > citace
  • "odkaz":http://kam
  • [4] reakce na komentář
  • zdrojové kódy a více

úplně nahoru