Kakahismus

Víte, velice bych nerad, kdyby se o mé osobě v budoucnosti mluvilo, jako o „postmoderním autorovi začátku jednadvacátého století“. Zní to blbě, viďte. Takových bylo, je a bude. Rád bych, aby se o mně mluvilo jako o tvůrci, zakladateli a hlavním představiteli nového revolučního stylu, který je nazván jak jinak, než po mně. Dámy a pánové, toto je první veřejná zmínka o Kakahismu, o kterém ještě mnoho uslyšíte.

Kakahismus – definice

(nesprávně Kahismus)

Krátká definice Kakahismu:
?Umělecký styl stojící na naprosté volnosti, který je podmíněn líbivostí pro svého autora."

Dlouhá definice Kakahismu:
?Kakahismus stojí na volnosti, ale volnost (neomezenost) není podmínkou. Součástí této volnosti je i možnost přijmout jakákoli pravidla z jakýchkoli existujících i neexistujících stylů. Pravidla mohou být kdykoli opět opuštěna – na rozdíl od některých alternativních stylů, u kterých je volnost neporušitelným pravidlem, a nejedná se tedy o volnost v pravém slovasmyslu.

Vše je ovšem podmíněno neodmyslitelným velmi pozitivním estetickým vlivem na samotného autora. Kvalita díla, jež se vydává za kakahistické, roste s dobou trvání estetického účinku díla (přirozeně opět pouze na autora textu). Kvalita každého díla je tedy z hlediska kakahismu pro čtenáře nezjistitelná a pro autora relativní, lépe řečeno proměnlivá.

Doplněk 1: Co se týče obsahu např. literárního kakahistického díla, není jeho nezbytnou součástí.

Doplněk 2: Nejedná se o styl nebo sloh pouze literární, nýbrž všestranně umělecký.?

________

Jistě se najdou lidé, kteří by rádi příklad kakahistického díla. Jak je libo, tady jich naleznete několik desítek: (klik!). Bohužel, ke vší smůle, není vám souzeno rozpoznat kakahistické dílo od nekakahistického, není-li to u díla výslovně napsáno. Což mi připomíná důležitý fakt, který bude jistě v dějinách umění hrát nesmírnou roli, že právě zde byl položen základní kámen prvního umění, které nelze vychutnávat pasivně. Tak tedy, dámy a pánové: to je Kakahismus.


Komentáře

RSS kanál komentářů

Zatím bez komentáře.

Přidat komentář

Nápověda ke psaní komentářů

Zde formátuje Texy!

  • *zvýraznění*
  • **silné zvýraznění**
  • > citace
  • "odkaz":http://kam
  • [4] reakce na komentář
  • zdrojové kódy a více

úplně nahoru