Zejména k sémantice section v HTML 5

Už je na čase profouknout sémantické chlívy světového kodérstva!

Upozornění: Autor tohoto článku si s odstupem času není až tak úplně jist, že ví, co říká.

Svůj postoj k sémantičtnosti či nesémantičnosti jsem vyjádřil v článku Vývoj značkovacího jazyka HTML z hlediska sémantiky, kapitola Tří-skupinové nebo čtyř-skupinové dělení. V jádru se tam (silně) přikláním k rozlišování mezi značkami sémantickými a strukturálními. […]

Jak asi víte, v této oblasti (HTML) byla sémantika pojmu sémantika značně poničena nevhodným používáním. Za sémantické se běžně označují mnohé značky, které sémantické nejsou. Tedy, z mého pohledu. Z téhož pohledu tedy section není značkou sémantickou, ale strukturální, bezvýznamovou formální pomůckou. V takovém pojetí se pak kombinace pojmů section a sémantika jeví… hloupě.

Možná jste díky Zdrojáku narazili na článek <section> is not just a ‚semantic <div>. Smysl toho článku nevidím. Vidím to tak, že v zásadě jde o rozvláčnou interpretaci věty ze specifikace HTML5 (níže) a pak troška obhajování smysluplnosti definování této značky (ještě níže). Mimochodem, doufám, že James Graham z WHATWG se plete a vidí znalost svých čtenářů plytší, než ve skutečnosti je – hleďte, jak formuloval titulek článku. Samozřejmě, bojím se, že to tak vskutku je.

A section, in this context, is a thematic grouping of content […]

Kdyby lidé pozorně četli specifikace, nebylo by snad potřeby je interpretovat. Proto čtete specifikace. Nespoléhejte na interpretace. Samozřejmě – protože se autoři HTML dosud nenaučili popisovat tuto část jazyka dostatečně explicitně, zůstává tady jakási individuální interpretační volnost, ale do toho teď nechci rýpat.) Nespoléhejte se na interpretace. Jestli chcete vědět, k čemu slouží značka menu, je to v každé specifikaci HTML. Ještě jednou: pravda je ve specifikaci. Máte svůj rozum. I když interpretujícím bude autorita na stránkách respektovaného online magazínu.

Zpět k section, či spíš k onomu článku o section, protože o section v podstatě není co říci.

Cituji začátek článku, zvýraznění je mé:

HTML 5 introduces new elements like <section>, <article> and <footer> for structuring the content in your webpages. They can be employed in many situations where <div> is used today and should help you make more readable, maintainable, HTML source. But if you just go through your document and blindly replace all the <div>s with <section>s you are doing it wrong.

Rád bych uvěřil, že v tomto případě je první uváděný důvod tím nejpádnějším, tou motivací k definici, tím nejpodstatnějším smyslem. Potvrdilo by mi to můj pohled na vývoj HTML:

  • že mu chybí dalekozrakost, neboli vize
  • že mu zůstává krátkozrakost, neboli nízké cíle – „Čitelnost, přehlednost kódu? Proboha!“
  • že o sémantiku tady vůbec nejde, alespoň ne v prvé řadě
  • že o to užitečné značkování se v tomto světě postarají jazyky z jiných, dynamičtějších dílen, mikroformáty, RDFa, nebo cokoli se namane.

Komentáře

RSS kanál komentářů

Zatím bez komentáře.

Přidat komentář

Nápověda ke psaní komentářů

Zde formátuje Texy!

  • *zvýraznění*
  • **silné zvýraznění**
  • > citace
  • "odkaz":http://kam
  • [4] reakce na komentář
  • zdrojové kódy a více

úplně nahoru