Pokus o pokoření úvodky Zdrojáku pomocí Template Layout modulu (CSS3)

Zkuste si nakreslit layout Zdrojáku…

…nadhodil kdysi Jan Sládek v článku Budoucnost layoutů dle CSS3 a hle, našel jsem si čas, přijal výzvu… a selhal.

 • jako tester jsem použil jQuery plugin, který CSS3 příkazy z Template Layout Modulu (neboli Advanced Layout M.) zpracuje a vykreslí. Zdá se mi, že skript neumí správně zacházet s pseudo-elementy (!) ::slot() a tak jsem ve svém testovacím dokumentu musel použít o něco více HTML, než by bylo nutné…
 • samozřejmě – bylo by možné můj pokus finišovat dalším zanořením, nicméně nechtělo se mi
 • hlavně mám problém pochopit systém odřádkovávání, přetékání do dalších řádků. Některé konstrukce typu "ab" "ac" se mi nechovaly tak, jak bych od nich čekal. Jakoby mělo nějaký vliv, zda řádku určím výšku, anebo ne, nevím přesně.
 • celé je to mnohem více založené na tabulkovém/gridovém chování (než jsem předpokládal). To se mi samozřejmě velmi příčí, protože mnohé věci by se daly napsat mnohem jednodušeji, pokud by systém… fungoval jinak. Zvláště takové ty zvrácené layouty, jako je ten Zdrojákův.
 • že by se snad dalo vše napsat do jedné hodnoty display (v případě Zdrojáku), to myslím není možné (při zachování specifičnosti mého dokumentu)
 • nelíbí se mi práce s abecedou. Zapomínám, které znaky jsem již použil, které ještě ne. Místo
  "yy"
  "ms"
  "zz"

  bych mnohem raději zvolil nějaký výmluvnější, i když třeba hůře čitelný zápis, např.

  "#header #header"
  "#main #sidebar"
  "#footer #footer"
 • nezávislost na vnitřním uspořádání obsahu (tedy ovlivňování vzhledu jen máváním kouzelného proutku) je velmi příjemný zážitek
 • naopak nutnost pracovat s ideou mřížky, pracné vnořování (ačkoli by se při troše snahy dal celý layout zapsat do jediného display) a tak podobně, to činí používání Layout modulu docela nepříjemným. Nemohu říct, že bych se na něj v CSS3 nějak zvlášť těšil. Samozřejmě, určitě budou odkryty postupy a přístupy, které to celé o něco zjednoduší. Plovoucí layouty nás taky neposlouchaly napoprvé, že.

Jo a tady jest ten můj pokus o Zdroják@TLM­.css3, kdyby byl někdo až tak zvědav.


Komentáře

RSS kanál komentářů

Zatím bez komentáře.

Přidat komentář

Nápověda ke psaní komentářů

Zde formátuje Texy!

 • *zvýraznění*
 • **silné zvýraznění**
 • > citace
 • "odkaz":http://kam
 • [4] reakce na komentář
 • zdrojové kódy a více

úplně nahoru